[Gshopper]오늘의 상품 추천~샤오미 미밴드5 글로벌버전 한정할인 ₩ 38,000!!!미밴드 내수용₩ 37,500~홍미Redmi 휴대폰9A ₩ 91,000~,Redmi 훙미 Note 9 ₩ 168,000
분류: 거래완료
이름: gshopper


등록일: 2020-08-13 16:20
조회수: 134 / 추천수: 0

오늘의 상품 추천!!!!!!

샤오미 미밴드5 표준판 글로벌버전

₩ 38,000!!!! 한정할인~~~

https://www.gshopper.com/product/detail/81076588

 

샤오미 미밴드5 내수용 표준판

₩ 37,500!!! 한정할인~~~

https://www.gshopper.com/product/detail/81102561

f01159e3c0c34b88a490a39eaa71a54e.jpg

큐텐 판매1위 인기상품 한정할인!!!!

 

 

홍미Redmi 9(NFC없음) 미개봉 글로벌 버전

₩ 145,000~

https://www.gshopper.com/product/detail/81076587

홍미9.jpg

 

Redmi 훙미 Note 9(NFC없음)미개봉 글로벌 버전 3G+64G

₩ 168,000~

 

https://www.gshopper.com/product/detail/81073177

노트9.jpg

 

Redmi 휴대폰9A 미개봉 글로벌 버전 2G+32G

₩ 91,000~

https://www.gshopper.com/product/detail/81085345

9A.jpg

 

Microhoo미니 탁상용 에어컨 선풍기

할인가₩ 27,000~~~~

https://www.gshopper.com/product/detail/81073479

1ac8bda7fc72c3a7cda63669ad172a75.jpg

샤오미 LEXIU 공기순환 선풍기

할인가₩ 59,000~~~

https://www.gshopper.com/product/detail/81042112

8f7ff7073759fba39ebb9061026a5df6.jpg

 

 


 

 

 

GSHOPPER 슈퍼세일!!!!

구매린크  https://www.gshopper.com/activity/83?hmsr=ppomppu&hmmd=ppomppu&hmci=kr830


1.png

 

2.png

 

 


 

 

 

 

지금 바로 만나보세요~~~~

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

추천 0

다른 의견 0

  • 욕설, 모욕적인 표현 등 상처줄 수 있는 댓글은 삼가주세요.
이모티콘 사진  익명요구    다른의견   
△ 이전글▽ 다음글